പി വിശ്വംഭരന്‍ --നിസ്വാര്‍ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ റോള്‍ മോഡല്‍--പി.സി ഉണ്ണിച്ചെക്കന്‍